Zestaw o wysokiej widoczności na motorower drogowy